வானம் என்பது போதி மரம் எனது கவிதைகள் (நீங்கள் கவிதையென கருதினால் )பெரும்பாலும் துயர நதியின் நீர் திவலைகளை வார்த்தையில் மாற்றும் ஒரு ரசவாதமே தவிர வேறில்லை

மேல் வீட்டுக்காரன்

மேல் வீட்டுக்காரன்

என்கிற உரிமையில்

நீ கைப்பற்றும் சுதந்திரம்

அதிகப்படியானது.

உன் ஒவ்வொரு அசைவும்

பூதாகரமாய் ஒலிக்கிறது

கீழ்த்தளச் சுவர்களில் .

திட்டமிட்டு நகர்த்தும்

சாமார்த்தியமும் உனக்கில்லை.

பாக்கு இடிக்கும் பாட்டி;

சதுர அம்மியில்

சார்க் புர்ரக்கென்ற

குழவி நகர்த்தும் அம்மா;

ஏதேதோ பாட்டுக்கெல்லாம்

எம்பிக்குதிக்கும் குழந்தைகள்;

என

உன் உறவுகள் கூட

உன்னைப் போலவே.

உன்னை பழிவாங்கும் விதமாக

என்னால் முடிந்தது ஒன்றுதான்.

எனதருமை மேல்தளத்து நண்பா…….

தலையணையையும் மீறி

உன்காதுகளில்

சுழன்று கொண்டிருக்கும்

என் மின்விசிறி.

-நா. முத்துக்குமார்

—————————————

No comments:

Post a Comment